Askersund och Norra Vätterns skärgård

I den norra delen av Vättern ligger tätorten Askersund. Den ligger i Örebro län. Invånarantalet är inte så stort här. Askersund har bara cirka 3900 invånare. Det utgör ungefär en tredjedel av kommunens hela invånarantal. Det är större delar av skärgården som är naturreservat.  År 1973 så togs den första delen av naturreservatet fram och har sedan dess bildats pö om pö. Varför det har bildats ett naturreservat är för att man vill bevara en sötvattensskärgård så unik som möjligt. Hålla bebyggelse exploatering borta så gott man kan.

I denna vackra skärgård så finns det ett flertal öar. Inte mindre än ett femtiotal. Det har inte funnits så många som har bott här. I stort sett så har skärgården aldrig varit bebodd mer än i två små torp på Lilla och stora Aspön.

En varierad natur och ett rikt fågelliv

Berggrunden i Skärgården består utav granit och träden man ser här är hällmarkstallskog med ljung, tall och renlavar. Ris och träd kan enbart växa här i de sprickor som samlats jord under alla årens gång.

På de öar som är av den större typen så finns det morän och lera och där marken är mer bördig är asp, gran och björk vanligare att stöta på.  På de större öarna så kan man se hassel, trollduva, vätteros, tandrot och häxört. Det har tidigare varit betesmarker på de delar som varit mest bördiga.

De som är intresserade av fåglar och fiskar ska helt klart åka hit. Det är mycket fågelrikt här. Man kan bland annat se fisktärna, storlom, fiskgjuse och häckande småskrake samt många andra sjöfågelarter. Man kan se fåglar som ser och hörs irriterande och en del fåglar kan till och med spela skadade. Gör dem detta så är det för att de har sina ägg eller rentav fågelungar liggande i närheten. När det gäller fiskarter så kan man se gädda, gös och abborre här.  

Vill du hyra boende?

Här finns många som hyr ut sina stugor eller rum för turister som vill komma för att se det Askersund har att erbjuda. Det finns en del att välja mellan. Kanske vill du bo lite mer lantligt eller så föredrar du kanske centrum? Oavsett vilket så finns det tillgängligt. Men kommer man till Askersund och vill uppleva den vackra miljön som omger staden så är stugor vid skärgården att föredra.

Vill man ha nära till de trolska skogarna och de röda Fagertärns näckrosor så ska man sikta in sig på Tivedens Nationalpark. Här finns det fina vandringsleder med. Här finns olika pensionat som man kan hyra in sig på och det finns en del Bed and Breakfast med.

Vill du göra lite annat en dag än att ströva i den vackra naturen som finns här så är ett tips att ta färjan ut i skärgården. Det är en idyllisk atmosfär som är rolig och vacker. Något för hela familjen!